حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران "گالری سیب"

کاربرانی که برای مشاهده محصولات و بررسی  آنها و ثبت سفارش در وبسایت گالری سیب ثبت نام میکنند، اطلاعات شخصی خود از قبیل  نام، ایمیل، تلفن و نشانی پستی _که به طور معمول سایرین به آن دسترسی ندارند_  را در اختیار ما قرار میدهند.
ما اطلاعات کاربرانمان را جز در مواردی که برای اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌ها و خدمات  یا معرفی محصولات جدیدمان و ارسال خبرنامه نیاز به استفاده از آنها باشد به کار نخواهیم گرفت.
ممکن است ما به منظور تحلیل رفتار کاربرانمان، اطلاعات دیگری از جمله آی پی اتصال، کوکی ها، صفحاتی از سایت که شما از آنها بازدید کرده‌اید و حتی رمزعبورتان را ذخیره کنیم.
شما پس از ثبت نام در سایت، کاربر گالری سیب محسوب می‌شوید و اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها و تراکنش‌های شما نزد ما کاملا محفوظ و محرمانه باقی خواهد ماند. مگر اینکه مقامات قضایی این اطلاعات را درخواست کنند و یا حکم قانونی برای افشای آن نزد نهاد یا فردی صادر و به ما ابلاغ شده باشد.
"گالری سیب" اطلاعات شما را از پایگاه داده خود حذف نخواهد کرد. ما تلاش می‌کنیم با بکارگیری جدیدترین و مناسب‌ترین شیوه‌های حفظ اطلاعات در فضای اینترنت، اطلاعات مربوط به کاربران رامحافظت کنیم. با این حال سندی که پیش روی شماست، در صورت استفاده غیرقانونی و مجرمانه سایر افراد یا گروه‌ها، هیچ تعهد و مسئولیتی برای گالری سیب ایجاد نخواهد کرد.

با احترام و بهترین آرزوها
گالری سیب



Privacy

seeb Gallery User Privacy Policy

Users who register to view and review products and place an order on the seeb Gallery website provide us with their personal information such as name, email, telephone and postal address - which is not normally accessible to others.

We will not use our users' information except in cases where they need to be used to inform about activities and services or to introduce our new products and send newsletters.

We may store other information such as IP connection, cookies, pages of the site you have visited, and even your password to analyze our users' behavior.

After registering on the site, you will be considered a user of Seeb Gallery and the information about your payments and transactions will remain completely confidential and confidential with us. Unless the judicial authorities request this information or a legal order to disclose it to an institution or individual has been issued and communicated to us.

seeb Gallery will not delete your information from your database. We strive to protect users' information by using the latest and most appropriate information retention methods on the Internet. However, the document in front of you will not create any obligation or responsibility for Seeb Gallery if it is used illegally and criminally by other individuals or groups.


Regards and best wishes

seeb Gallery